Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Τὸ θαῦμα τοῦ ἀποστόλου Ἄνδρέα


Καὶ στοὺς ἄθρησκους, ἡ ἀσύγκριτη ἑρμηνεία τοῦ  Χρήστου Σίκκη δὲν ἀφήνει περιθώρια.. Μόνο θαυμασμός.
Παρατηρῶ ὅτι στὸν πρῶτο στίχο, ἐπικαλεῖται τὸ Θεὸ ποὺ πιστεύει, νὰ τὸν βοηθήσει στὴν έξιστόρηση ποὺ θὰ ἀκολουθήσει (μῆνιν Ἄειδε Θεά... , Ἄειδε Μοῦσα μοι φίλη.. ,  Ἄνδρα μοι, ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον....) ὅπως παλιά.

Ἀπὸ το YouTube http://youtu.be/j6qrBbZ5kFI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες