Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ ΝΟΝΝΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥΔιονυσιακὰ Νόννου Πανοπολίτου ἔπος ἀποτελούμενο ἀπὸ 48 ραψωδίες.
Ἄσμα δεύτερον.
               «…Κρονίδης δ᾽ ἐγέλασσεν ἀκούων.

             καὶ μόθος ἀμφοτέροισιν ἐπέβρεμεν· ἦν δὲ κυδοιμοῦ
             πομπὸς Ἔρις Τυφῶνι, Διὸς δ᾽ ἡγήσατο Νίκη
             εἰς μόθον. οὐ βοέης ἀγέλης χάριν, οὐ περὶ ποίμνης
360
ἦεν ἀγών, οὐ νεῖκος ἔην ἐπὶ κάλλεϊ νύμφης,
οὐ κλόνος ἀμφὶ πόληος ὀλίζονος· ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ
αἰθέρος ἵστατο δῆρις, ἔην δ᾽ ἐνὶ γούνασι Νίκης
σκῆπτρα Διὸς καὶ θῶκος ἀέθλια δηιοτῆτος…»

Ὁ Τυφῶν ἀπειλοῦσε κι .. «ὁ γιὸς τοῦ Κρόνου γέλασε γροικώντας τον. Κι ἔτσι ἄρχισε μεταξύ τους πόλεμος βροντερός· κι ἄν βοήθαγε στὴ μάχη τὸν Τυφώνα ἡ Ἔριδα, ὁ Δίας στὸν ἀγώνα εἶχε ὁδηγὸ τὴ Νίκη· ἀγώνας δὲν γινόταν γιὰ πρόβατα  ἤ κοπάδια ἤ γιὰ μιᾶς νύμφης κάλλη. Δὲν πολεμοῦν γιὰ μιὰ πόλη κακή, μὰ γιὰ τὴν ἐξουσία τοῦ κόσμου μάχονται,  καὶ στῆς Νίκης τὰ γόνατα βρισκόταν τὸ βραβεῖο τῆς μάχης, τὸ σκῆπτρο καὶ ὁ θρόνος τοῦ Κρονίδη…»

(ὁ Τυφῶν εἶχε αἰχμαλωτίσει τὸν Δία ἀφαιρώντας του τὰ νεῦρα. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Κάδμου ὁ Τυφῶν παραπλανεῖται καὶ ὁ Δίας ἐλευθερώνεται. Ἀκολουθεῖ τρομερὴ μάχη μεταξύ τους). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες