Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ


ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥΤΟ
Ἐκεῖ ποὺ φθάσαμε, θάμενε νὰ στραφοῦμε
πρὸς νέους προσανατολισμούς. Ἡ ὥρα ἦρθε,
ἐντελῶς ἀνεπαίσθητα, ποὺ ὅ,τι ἴσχυε γιὰ μᾶς
ἔπαψε πιὰ νὰ ἰσχύει• ἕναν Κανόνα ζωῆς
εἴχαμε καταρτίσει, ὅπου ὅλα μὲ ἀκρίβεια
προβλέποντο• ὅλα εἶχαν τὴ θέση τους ἀπαρασάλευτη:
στέρεες κολόνες οἱ τέσσερες ἐποχὲς στὴ διαδοχή τους
μὲ ὅσα γι’ αὐτὲς ποὺ εἶχαν ὁρίσει τῆς φύσης
μακριὰ παράδοση κι’ ἀκατάλυτη μνήμη.
Αὐτοῦ μεταξὺ εἴχαμε θέσει μ’ ἐπιμέλεια
σχέδια, ἀξίες, σκαλοπάτια, εἴχαμε ἀναπτύξει
μελέτη, φαντασίαν, ἄθληση, κι’ ἀποθεώναμε
ἰδέες τῆς ἀγάπης μας, μορφὲς τῶν ὀνείρων μας,
στιγμὲς τῆς λατρείας μας, προσμονὲς τῶν στιγμῶν μας,
(τὸ μόνο ἴσως σημεῖο ποὺ ἔδειχνε πάντα
κάπως θολὸ ἦταν αὐτὲς οἱ προσμονές,
ἀλλὰ μὲ κάτι ἀκροβατικοὺς μικροσυμβιβασμοὺς
ἀπέναντι στὸν ἄτεγκτο κατὰ τὰ ἄλλα ἑαυτό μας,
ρίχναμε, ἀκόμη καὶ σ’αὐτές, μιὰ δέσμη φῶς,
ἀδιαμαρτύρητα, ἔτσι προσπερνώντας τες
καὶ,  «λευκοχίτωνες ταῖς ἐναρέτοις πράξεσι»,
τραβούσαμε ἀκάθεκτοι τὸ δρόμο).  Ὅλα
τέλος πάντων προβλέποντο•  ὅλα, πλὴν ἑνός,
αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς, ποὺ σὲ μιὰ νύχτα
μονάχα ἀνάτρεψε ὅλα τὰ καλοστεκούμενα,
καὶ ποὺ μᾶς ἔριξε σὲ ξένο χῶρον
ἄγνωστο ὥς τὰ τώρα•  ἀνύποπτοι ἐμεῖς
εἴχαμε φιλόπονα κεντήσει, μπλέκοντας
κλωστὲς αἰωνιότητας μὲ ἄλλες μικρὲς κλωστές,
εὔθραυστες, μιὰ πλήρη σύνθεση, καὶ τὴν καμαρώναμε.
Καὶ βρέθηκε τώρα συγκεχυμένη• καὶ βρέθηκε
θολή, ξέθωρη κι’ ἄχρηστη•  ποῦ τὸ θάρρος
νὰ πιάσουμε καινούργιαν ἀπασχόληση
μὲ ὑλικὰ ξένα στὴ γνώριμη τεχνική μας
καὶ πού, ἀπ’ἐδῶ κι’ ἐμπρός, τὰ πιάνομε
κι’αὐτὰ φθείρονται, καὶ βεβαιωνόμαστε
πὼς θάταν μάταιη κι’ ἡ παραμικρὴ προσπάθεια.

Τὸ μόνο πρέπον ποὺ μᾶς ἀπόμενε ἦταν,
μόλις μᾶς ἔγινε συνείδηση αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ
κι’ ὅλα της τὰ συνεπακόλουθα, νὰ μαζευτοῦμε
καὶ νὰ συντάξομε τοῦτο τὸ Πρακτικό,
τὸ ἄχαρο, τὸ στιφό, τὸ στεγνό, τὸ ἀπρόσωπο,
ρικνὴ περγαμηνὴ ἀνασκαμμένη ἀπὸ τάφο,
ποὺ δείχνει μὲ τοὺς τόνους του τοὺς ρεαλιστικούς,
πὼς ἀπὸ τὴ ζωὴ ποὺ ξέραμε, τελειωτικὰ
ξοφλήσαμε. Κι’ἐξ  ὀνόματος ὅλων τὸ ὑπογράφω,
 Τ. Κ. Παπατσώνης,  Ἕλληνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες