Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ


Ἡ Πατρὶς πρὸς τὰ τέκνα της. Ἦχος πλάγιος τοῦ Πρώτου.
Τραγουδᾶ ἡ Κατερίνα Παπαδοπούλου καὶ ἀνδρικὴ χορωδία

(Ἡ Πατρὶς πρὸς τὰ τέκνα της )
«Ὤ παιδιά μου, ὀρφανά μου
σκορπισμένα ἐδῶ κι ἐκεῖ,
διωγμένα, ὑβρισμένα,
ἀπ’ τὰ ἔθνη πανοικί.
Ξυπνῆστε τέκνα, κι ἦλθεν ἡ Ὥρα,
ξυπνῆστε ὅλα, τρέξατε τώρα,
κι ἦλθεν ὁ Δεῖπνος ὁ Μυστικός.
……………………………………
(Τὰ τέκνα πρὸς τὴν Πατρίδα)
Ἄχ Μητέρα, μιὰν ἡμέρα
μὴ λυπῆσαι θὰ χαρεῖς
τοὺς σκοπούς μας τοὺς κρυφούς μας
θελ’ ἰδῇς καὶ ν’ἀπορεῖς.
Ξυπνῆστε τέκνα, κι ἦλθεν ἡ Ὥρα,
ξυπνῆστε ὅλα, τρέξατε τώρα,
κι ἦλθεν ὁ Δεῖπνος ὁ Μυστικός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες