Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ

Ἀλλοίμονο σ’ἐκειὸν ποὺ διὰ τοῦ πνεύματος
‘Ξαπεράσει ὁπωσοῦν τὴν ἐποχή του.
Βαρυὰ καταφορὰ δημοσίου ρεύματος,
θὰν τοῦ καταπικράνῃ τὴ ζωή του.
Μ’ἄν ἀκόμη βαλθῇ ἐξ ἐπιτηδεύματος,
Νὰ φέρῃ ἐμπρὸς τὴν κοινωνία μαζύ του,
Τότε ὁλόκληρη αὐτή, σὰν ἀπὸ νεύματος
θὲ νὰ πέσῃ στὴν ἄθλιαν ὕπαρξή του·
Θὰν τὸν ἀποστραφῇ μὲ ἀτιμασία
Τότε ἡ μωρὴ καὶ ἀχάριστη Πατρίδα.
Καὶ μέσ’στὴν ὅλη ἀποδοκιμασία,
Δὲν θἄχῃ εἰμὴ τὴν ἄχαρην ἐλπίδα,
Νἄλθῃ ἄλλη γενεὰ μὲ νοημοσύνη,
Νὰν τοῦ κάμῃ μιὰ ‘μέρα δικαιοσύνη.

Ἀνδρέας Λασκαρᾶτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες