Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Ἑλληνικὴ ἐφεύρεση κάνει σκόνη τὰ σκουπίδια


Κατὰ 90% μειώνει τὰ  ἀπορρίματα ὁ  ἀποξηραντὴς ποὺ δημιούργησαν Ἕλληνες ἐπιστήμονες! 
Στὴν κατακόρυφη μείωση τοῦ ὄγκου τῶν σκουπιδιῶν ποὺ παράγουν τὰ νοικοκυριά, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἡ συσκευὴ ἀποξήρανσης ὀργανικῶν ἀπορριμάτων, τὴν ὁποία δημιούργησε τὸ ἐργαστῆρι περιβαλλοντικῆς ἐπιστήμης καὶ τεχνολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Ἡ 100% Ἑλληνικὴ ἐφεύρεση ἔχει χωρητικότητα μέχρι καὶ ἕξι κιλὰ ἀπορριμάτων, ἐνῶ παραπέμπει σὲ κεραμικὴ …κατσαρόλα ποὺ συνδέεται μὲ μιὰ κοινὴ πρίζα.
Παρὰ τὴν ταπεινή της ὅψη, ἡ κατασκευὴ τῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων ἔχει ἤδη προκαλέσει τὸ διεθνὲς ἐνδιαφέρον καὶ ἔχει κερδίσει χρηματοδότηση ἀπὸ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἕνωση καθὼς θεωρεῖται ὅτι μπορεῖ νὰ συμβάλει στὸν περιορισμὸ τῆς ποσότητας τῶν ἀστικῶν ἀπορριμάτων ποὺ καταλήγουν στοὺς χώρους ταφῆς. Στὴν οὐσία ἡ ἐφεύρεση τῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων μπορεῖ νὰ ἀπορροφήσει τὸ σύνολο τῶν ἀπορριμάτων τῆς κουζίνας, τῶν σκουπιδιῶν, δηλαδή, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ ἀποφάγια, τὰ χαλασμένα τρόφιμα, τὶς φλοῦδες τῶν φρούτων καὶ τὸν καθαρισμὸ τῶν λαχανικῶν, μειώνοντας τὸν ὄγκο τους ἀπὸ 90% καὶ περισσότερο, μετατρέποντάς τα ἀπὸ σκουπίδια, σὲ ἄοσμη ξερὴ ὕλη.
Μάλιστα ὁ ἀποξηραντὴς τοῦ Πολυτεχνείου ἔχει ἤδη περάσει μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καὶ τὸ τέστ τῆς λειτουργίας του σὲ πραγματικὲς συνθῆκες. Ἐδῶ καὶ ἕξι  μῆνες 20 νοικοκυριὰ τοῦ δήμου Χολαργοῦ -Παπάγου ἔχουν προμηθευτεῖ ἰσάριθμες συσκευὲς ἀποξήρανσης στὸ πλαίσιο τῆς πιλοτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος. «Εἶναι σὰ νὰ μὴν ἔχουμε σκουπίδια στὸ σπίτι. Ἀφοῦ τὰ βάλουμε στὸν ἀποξηραντή, δὲν μυρίζουν, καὶ δὲν ἔχουν ὑγρά. Αὐτὸ ποὺ μένει στὸ τέλος, μοιάζει μὲ ξερὰ φύλλα ἤ ἀκόμα καὶ μὲ ἀποξηραμένα λουλούδια!», δηλώνει ὁ Γιάννης Βήκας, ὁ ὁποῖος ἔχει προμηθευτεῖ τὸν «κάδο τοῦ μέλλοντος», ἀπὸ τὰ τέλη Σεπτεμβρίου. «Τὸ καλύτερο εἶναι ὅτι πετᾶμε πιὰ σκουπίδια μία μὲ δύο φορὲς τὸ μήνα! Ἐφόσον κάνουμε ἀνακύκλωση στὶς συσκευασίες καὶ τώρα δὲν πετᾶμε οὔτε τὰ ὀργανικὰ, τὸ μόνο ποὺ μένει εἶναι τὰ χαρτιὰ ὑγείας καὶ ἡ σκόνη τῆς ἠλεκτρικῆς σκούπας», συμπληρώνει ὁ 27χρονος κάτοικος Χολαργοῦ.

«Ὁ ἀποξηραντὴς ἔχει σχεδιαστεῖ γιὰ μαζικὴ χρήση ἀπὸ μιὰ συνηθισμένη τετραμελὴ οἰκογένεια» δηλώνει ἡ Μ. Λοϊζίδου (διευθύντρια τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ ΕΜΠ). «Ἔχουμε καταλήξει σὲ ἕνα μοντέλο ποὺ μπορεῖ νὰ πωλεῖται στὴν ἀγορὰ πρὸς 250 εὐρὼ, ὅμως στοχεύουμε σὲ κάτι ἀκόμα φθηνότερο». Βάσει τῶν κοινοτικῶν ὁδηγιῶν τὰ ὀργανικὰ ἀπορρίματα πρέπει ὡς τὸ 2016 νὰ μειωθοῦν κατὰ 50%. «Ἡ κομποστοποίηση δὲν ἔχει ἐπικρατήσει ὅσο προβλεπόταν διότι οἱ κάτοικοι τῶν πόλεων δυσκολεύονται νὰ διαχειριστοῦν τοὺς κομποστοποιητές» συμπληρώνει ἡ ἴδια.

  (ἄρθρο τοῦ Ἀλέξανδρου Κόντη ἀπὸ τὴ Realnews 04/03/2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες