Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ


Ὁ Ντελακρουᾶ καὶ ἡ σφαγὴ τῆς Χίου
Ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ’21 μᾶς καλεῖ νὰ ἀντισταθοῦμε στὴ μεθοδευμένη προσπάθεια χειραγώγησης καὶ ἀπάλειψης τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, ποὺ ὑπαγορεύουν καὶ ἐπιβάλλουν γνωστὰ κέντρα, μὲ καθηγητὲς καὶ λέκτορες καὶ μὲ συμμάχους παράγοντες στὰ ὑπουργεῖα Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ. Οἱ ἐν λόγῳ ἱστορικοὶ ἀναθεωρητές, ἰσχυρίστηκαν προσφάτως ὅτι ὁ πίνακας τοῦ διάσημου Γάλλου ζωγράφου Εὐγένιου Ντελακρουᾶ, «ἡ σφαγὴ τῆς Χίου», ἀποτελεῖ ὑπερβολικὴ ἀπεικόνιση ἐκ μέρους τοῦ καλλιτέχνη, καὶ ξεπερνᾶ τὴν πραγματικότητα καὶ ὅτι ὁ πίνακας ἀφαιρέθηκε πρὸ διετίας ἀπὸ τὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Χίου κατ’ ἀπαίτηση τῶν Τούρκων!
Σύμφωνα μὲ τὸν Χιώτικο τύπο, ὑπάρχει μιὰ μυστικὴ προφορικὴ συμφωνία, προκειμένου νὰ καθαιρεθεῖ ὁ πίνακας, ὡς …ἔνδειξη ἀπάλειψης τοῦ ἱστορικοῦ χάσματος ποὺ χωρίζει τοὺς δύο λαούς!.. Ἡ Τουρκία ἐπιδίωξε καὶ ἀφαιρέθηκαν οἱ ταμπέλες μὲ τὴν ἐπιγραφή «ἔργα Ὀθωμανῶν», ἀπὸ τὶς ὀστεοθῆκες τῶν θυμάτων τῆς σφαγῆς στὴ Νέα Μονή, καὶ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ.

Οἱ Τοῦρκοι ἀπαιτοῦν καὶ οἱ ἡμέτεροι μὲ δουλικότητα ὑπακούουν! Ποτὲ ὅμως, δὲν ἀφαίρεσαν οἱ Τοῦρκοι τὸν ἀναρτημένο πίνακα στὸ μουσεῖο Ντολμᾶ (;) Μπαχτσὲ στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ ὁποῖος παριστᾶ Τοῦρκο πολεμιστή, νὰ πατᾶ πάνω στὸ νεκρὸ κορμί, Ἕλληνα φουστανελοφόρου μὲ τὸ λάβαρό μας, σκόρπια κορμιὰ Ἑλλήνων καὶ ὁ …ἥρωας αὐτός,  μὲ τὸ χέρι στὸ μέτωπο, κοιτᾶ μακριά, ψάχνει νὰ δεῖ τοὺς Ἕλληνες ποὺ το ‘βαλαν στὰ πόδια…
Γιατὶ ἐνοχλήθηκαν. Ὁ πίνακας τοῦ Ντελακρουᾶ, ποὺ τοὺς ἐνόχλησε, δὲν περιλαμβάνει τὴ διαταγὴ τοῦ σουλτάνου τὸ 1822, νὰ σφάξουν βρέφη ἕως 3 ἐτῶν, ἀγόρια κι ἄνδρες ἄνω τῶν 12 ἐτῶν, γυναῖκες ἄνω τῶν 40, νὰ αἰχμαλωτίσουν κορίτσια καὶ γυναῖκες ἀπὸ 3 ἕως 40 ἐτῶν καὶ ἀγόρια ἀπὸ 3 ἕως 12 ἐτῶν. Γλίτωναν μόνο ὅσοι ἀσπάζονταν τὸν μωαμεθανισμό.
Ἀπὸ τοὺς περίπου 125.000 χριστιανοὺς τοῦ νησιοῦ, κατέσφαξαν 50.000, αἰχμαλώτισαν 52.000, διέφυγαν καὶ σώθηκαν 21.000 καὶ ἐπέζησαν μόνο 1.800… Δὲν περιλαμβάνει τὰ γυναικόπαιδα ποὺ πουλήθηκαν σκλάβοι ἤ βιάστηκαν, οὔτε τὴ Χίο ποὺ μετετράπη σὲ στάχτη, οὔτε ἀκούγονται οἱ γοερὲς κραυγὲς τῶν θυμάτων. Ἀπάντηση στοὺς θλιβεροὺς ἀναθεωρητὲς τῆς ἱστορίας γιὰ τὴ σφαγή, δίνουν οἱ «Τάιμς» τοῦ Λονδίνου (ἀρ. φύλ. 11661, σελ. 2, τῆς 11-9-1822). Ἰδοὺ τι ἔγραψαν:
«Πολλὲς λεπτομέρειες ἀπὸ τὶς τρομερὲς βαρβαρότητες ποὺ διέπραξαν οἱ Τοῦρκοι στὴ Χίο ἔχουν ἤδη γίνει γνωστές. Ἀκόμα καὶ Γερμανικὲς ἐφημερίδες περιέγραψαν τὶς βαρβαρότητες. Ἀπὸ τοὺς 120.000 Ἕλληνες ἀπέμειναν περὶ τοὺς 900, ἀπὸ τοὺς ὁποίους πολλοὶ πεθαίνουν ἀπὸ ἀσθένειες ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὰ ἄταφα πτώματα. Τὸ πιὸ ὡραῖο καὶ ἀνεπτυγμένο νησὶ τοῦ ἀρχιπελάγους ἐρημώθηκε. Οἱ πιὸ πολιτισμένοι δυναμικοὶ καὶ ἔγκριτοι κάτοικοι τοῦ νησιοῦ, τὸ ἄνθος τῆς Ἑλλάδος, ἔχουν οἱ περισσότεροι ἐξοντωθεῖ, ἐκπατρισθεῖ ἤ πουληθεῖ ὡς σκλάβοι, ἀπὸ τοὺς ἀπίστευτους σφαγεῖς τους. Ἐν τοῦτοις, τέτοιες πράξεις ἔχουν ἀμβλυνθεῖ ἀπὸ Ἄγγλους, καὶ σχεδὸν δικαιολογήθηκαν στὸ Ἀγλικὸ κοινοβούλιο, ἀποδιδόμενες σὲ Ἑλληνικὲς προκλήσεις. Πότε οἱ Ἕλληνες προμελετημένα σφαγίασαν ἀδιακρίτως ὁλόκληρο τὸν ἀνδρικὸ πληθυσμὸ μιᾶς ἐπαρχίας; Πότε οἱ Ἕλληνες ἀπήγαγαν δεκάδες χιλιάδες ἀνυπεράσπιστες γυναῖκες καὶ ἀθῶα παιδιά, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν ἀκόλαστες ὀρέξεις καὶ πάθη; Θὰ ἐξισωθεῖ ἡ πλήρης καταστροφὴ τῆς Χίου, ποὺ μετετράπη σὲ στάχτες, καὶ ὁ ἐνταφιασμὸς 50.000 ἀνδρῶν στὰ συντρίμμια τῶν φιλήσυχων σπιτιῶν τους, πρὸς τὴν καταστροφὴ μιᾶς φρουρᾶς ἔπειτα ἀπὸ τὴν προδοτικὴ συμπεριφορά της;».

Ἀπὸ ἄρθρο τοῦ Τάσου Κοντογιαννίδη ἐφημερίδα Realnews Σάββατο 24/03/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες