Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Ποιὸ εἶναι τὸ ὑψηλότερο βουνὸ τῆς Ἑλλάδας;


[…Ὅταν πήγαινε πρὸς τὸ ὕψωμα ὅπου λέγεται ὅτι οἱ Λακεδαιμόνιοι καταποντίστηκαν ἀπὸ τὰ βέλη τῶν ἐχθρῶν, ἄκουσε τοὺς ὁμιλητὲς  νὰ διαφωνοῦν μεταξύ τους σχετικὰ μὲ τὸ ποιὸ εἶναι τὸ ὑψηλότερο βουνὸ τῆς Ἑλλάδας.  Ἀφορμὴ γι αὐτὴ τὴ συζήτηση ὑπῆρξε ἡ Οἴτη, ἐπειδὴ φαινόταν ἀπὸ κεῖ.  Τότε ὁ Ἀπολλώνιος ἀνέβηκε στὸ ὕψωμα καὶ εἶπε: «ἐγὼ θεωρῶ αὐτὸ ὑψηλότατο, γιατὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχασαν ἐδῶ τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἐλευθερία, τὸ ἀνύψωσαν πάνω ἀπὸ τὴν Οἴτη καὶ τοῦ χάρισαν περισσότερο μεγαλεῖο  ἀπ’ αὐτὸ ποὺ ἔχουν πολλοὶ Ὄλυμποι…»…] 

 […ἐπὶ δὲ τὸν κολωνὸν βαδίζων, ἐφ’οὗ λέγονται Λακεδαιμόνιοι περιχωσθῆναι  τοῖς τοξεύμασιν, ἤκουσε τῶν ὁμιλητῶν διαφερομένων ἀλλήλοις,   ὅ τι  εἴη τὸ ὑψηλότατον τῆς Ἑλλάδος, παρεῖχε δὲ ἄρα τὸν λόγον ἡ Οἴτη τὸ ὄρος ἐν ὀφθαλμοῖς οὗσα, καὶ ἀνελθὼν ἐπὶ τὸν λόφον,  «ἐγὼ», ἔφη, «τὸ ὑψηλότατον τοῦτο ἡγοῦμαι, οἱ γὰρ ἐνταῦθα ὑπὲρ ἐλευθερίας  ἀποθανόντες  ἀντανήγαγον αὐτὸ τῇ Οἴτη καὶ ὑπὲρ πολλοὺς Ὀλύμπους  ἦραν»…]   Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον βιβλίο Δ, κεφ. ΧΧΙΙΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες