Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Τὸ τραγούδι τοῦ ὄγδοου ἐλέφαντα
Ἑπτὰ ἐλέφαντες ἔχει ὁ κύριος Τζί,
μὰ ὑπάρχει κι ἕνας ὄγδοος ἐκεῖ.
Ἄγριοι εἶναι οἱ ἑφτά, ὁ ὄγδοος ἥσυχος,
κι ὅμως αὐτὸς τὸ κοπάδι φυλᾶ.
Πιὸ γρήγορα! καθαρίστε τὸ δάσος τοῦ Τζὶ
τώρα ποὺ εἶναι μέρα, γιατὶ θὰ βραδιάσει σὲ λίγο!

Ἑπτὰ ἐλέφαντες δουλεύουνε σκληρά,
ὁ κύριος Τζὶ στὸν ὄγδοο καβάλα τοὺς κοιτᾶ.
Ὁλημερὶς τὸ δάσος ξεχερσώνουν,
ὁ ὄγδοος τοὺς προσέχει μήπως τσάμπα τοὺς πληρώνουν.

Πιὸ γρήγορα! καθαρίστε τὸ δάσος τοῦ Τζὶ
τώρα ποὺ εἶναι μέρα, γιατὶ θὰ βραδιάσει σὲ λίγο!

Ἑπτὰ ἐλέφαντες δὲν θέλουν πιὰ
νὰ ξεριζώνουν δέντρα
ὁ κύριος Τζὶ ἔχει νεῦρα, τοὺς κλωτσᾶ καὶ τοὺς βρίζει,
μὰ στὸν ὄγδοο δίνει τὸ φαΐ.
Γιὰ δές! Τώρα φεύγει ἡ μέρα κι ἡ νύχτα ἔρχεται.
στοῦ κυρίου Τζὶ τὸ δάσος
ὅλα τὰ δέντρα θὰ πεθάνουν!

Ἑπτὰ ἐλέφαντες δίχως δόντια πιά,
μὰ δόντια ἔχει ὁ ὄγδοος δίχως καμμιὰ ζημιά.
φρέσκος καὶ χορτάτος μὲ λύσσα τοὺς ὁρμᾶ.
Κι ὁ κύριος Τζὶ στέκει πίσω καὶ γελᾶ.
Καθαρίστε βαθιὰ ἐκεῖ πέρα!
Δέντρο νὰ μὴν ὑπάρχει ὥσπου νὰ βραδιάσει!
Καθαρίστε τὸ δάσος! Θὰ φτιάξουμε δρόμο!
Ἡ νύχτα δὲν ἔρχεται. Εἶναι κιόλας ἐδῶ!

(«ὁ καλὸς ἄνθρωπος τοῦ Σε Τσουάν») Μ. Μπρέχτ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες