Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ἡ «λίρα» τῶν φτωχῶν

Κι ὅσοι δὲν ἔχουνε λίρα ἤ μνᾶ;
Τί θὰ κάνουν αὐτοί;
Νά, θὰ πάψουν νὰ ζοῦνε
Κι ἔτσι γλιτώνουν φτηνά!

Ὄχι, ὄχι, δέν πρέπει – στὴ γῆ,
μᾶς χρειάζονται πλῆθος φτωχοί
ἄν αὐτοὶ δέν δουλεύουν
πῶς θὰ ζοῦνε οἱ ἐκλεκτοί;

(Ὁ ἄστεγος, καὶ ζητιάνος, Φιουκούμπι, ὀνειρεύεται πὼς εἶναι δικαστής, τὴν ἡμέρα τῆς μεγάλης δίκης τῆς ἀνθρωπότητας. Προσπαθεῖ, ρωτώντας τοὺς μάρτυρες, νὰ ξεδιαλύνει, πῶς δημιουργεῖται ἡ φτώχεια καὶ ὁ πλοῦτος)
…………………………………………..

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Ἡ ἐπανάσταση τοῦ Φοίνικα
Ὁ θάνατος τοῦ Καποδίστρια ἀναστάτωσε τὴν Ἑλλάδα: Ἦταν ἀνήρ μεγαλοφυὴς καὶ γνωστὸς εἰς ὅλον τὸν κόσμον διὰ τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ ἱκανότητα. Ὅταν κυκλοφόρησε ἡ εἴδηση τῆς δολοφονίας του, οἱ πολῖται ἔμειναν νεκροί,  ἄφησαν τὰ ἐργαστήριά των, ταῖς δουλιαῖς τους καὶ ἐπερπατοῦσαν εἰς τοὺς δρόμους ὡσὰν τρελοί. Εἶχε πέσει ὁ στύλος τῆς Πατρίδος, ἡ κορωνὶς τοῦ Γένους· εἶχε σκοτωθεῖ ἐκεῖνος τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἦταν χαραγμένο στὴν καρδιὰ  τοῦ κάθε Ἕλληνα πατριώτη. Ἀμέσως ὅμως ἐκδηλώθηκαν δύο κινήσεις: ἡ πρώτη ἀπέβλεπε στὴ διατήρηση τοῦ ἐγκαθιδρυμένου ἀπὸ τὸν Καποδίστρια καθεστῶτος· καὶ ἡ δεύτερη στὴν ἀνατροπὴ  ἀκριβῶς τοῦ καθεστῶτος αὐτοῦ. Οἱ Ἄγγλοι, πράγματι, μισούσανε τὸν Κυβερνήτη·καὶ τὸ μῖσος τους δὲν ἔπαψε μὲ τὸ θάνατό του.