Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΜικρὰ Προπύλαια Ἐλευσῖνος καὶ Κιστοφόρος Κόρη
[Ἡ ἐσωτερικὴ πλευρὰ τῆς εἰσόδου τῶν μικρῶν προπυλαίων πρὸς τὴν περιοχὴ τοῦ Ἱεροῦ, εἶχε  ἕναν δίστυλο στεγασμένο προθάλαμο, ὁ ὁποῖος ἀντιστοιχοῦσε μὲ τὸ ἐξωτερικὸ πρόθυρο. Σ’αὐτὸν τὸν προθάλαμο ὅμως ἀντὶ γιὰ κίονες ὑπῆρχαν ἐκατέρωθεν παραστάδες στὴν ἄκρη τῶν ὁποίων ἔστεκαν δύο κολοσσιαῖες Καρυάτιδες.Οἱ βάσεις τους ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν in situ. Τὸ πάνω μέρος τῶν ἀγαλμάτων ἔχει διατηρηθεῖ. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀγάλματα, τὸ λιγότερο διατηρημένο, μεταφέρθηκε στὴν Ἀγγλία ἀπὸ τὸν Clarke, ἐνῶ τὸ ἄλλο ἐκτίθεται στὸ Μουσεῖο τῆς Ἐλευσῖνας. Οἱ Καρυάτιδες ἀπὸ Πεντελικὸ μάρμαρο, παριστάνουν κόρες ποὺ μεταφέρουν στὰ κεφάλια τους τὴ μυστηριακὴ Κίστη. Ἡ Κίστη ἔχει κυλινδρικὸ σχῆμα καὶ φέρει σὲ ἐξαιρετικὰ διακοσμημένο ἀνάγλυφο, ἐμβλήματα τῆς λατρείας τῆς Δήμητρας: στάχυα, τὴν παπαρούνα, τὸν κέρνο μὲ κάλυμμα, ποὺ ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ σκεῦος τῆς λατρείας, πλαισιωμένα ἀπὸ μικροὺς ρόδακες ποὺ θυμίζουν τὸ ἄνθος τῆς ροδιᾶς, ἕνα περίζωμα ποὺ ἴσως ἀντιπροσωπεύει τὸν Βάκχο, σύμβολο τῶν Μυστηρίων, ἀπὸ φύλλα μυρτιᾶς δεμένα μὲ μάλλινα νήματα (τὰ ὀρθογώνια ποὺ παρεμβάλλονται ἀνάμεσα στὰ φύλλα, ἀποτελοῦν στυλιζαρισμένη ἀπεικόνιση τῶν νημάτων). Ἐκατέρωθεν τοῦ Βάκχου, ὑπάρχει ἀπὸ ἕνα κυμάτιο μὲ ἀστραγάλους, καὶ γύρω ἀπὸ τὴ βάση τῆς Κίστης ἕνα κυμάτιο διακοσμημένο μὲ πλοχμό, ποὺ διακόπτεται στὰ πλευρὰ ἀπὸ φύλλα ἀκάνθου. Τὸ κατεστραμμένο τμῆμα τῆς Κίστης ἴσως νὰ ἦταν καλυμμένο ἀπὸ ἕλικες καὶ φύλλα ἀκάνθου. Οἱ κόρες φοροῦν τὸν ἀχειρίδωτο χιτῶνα διακοσμημένο μὲ ἕνα Γοργόνειο στὸ στῆθος. Ἡ ἀπεικόνιση εἶναι ἀκριβῆς καὶ ἄμεση, καὶ χαρίζει στὶς μορφὲς μιὰ ὀμορφιὰ ἀσυνήθιστη γιὰ τὴν ἑποχή…]

Κίστη: κυλινδρικὸ κιβώτιο ὅπου φυλάσσονταν τὰ ἱερὰ ἀντικείμενα τῆς Ἐλευσίνιας λατρείας
Κέρνος: Τὸ ἱερὸ σκεῦος τῆς Ἐλευσίνιας λατρείας

«ΕΛΕΥΣΙΣ καὶ τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια» Γιῶργος Μυλωνᾶς

The Lesser Propylaea
[…The inner side of the doorway facing the Sanctuary area had a distyle porch corresponding to the outer prothyron. In this porch, however, instead of columns were flanking parastades at the end of which were two colossal Caryatids. The podia for these are still to be seen in situ. The upper part of the statues have been preserved. One of these, the less well preserved, was carried to England by Clark while the other is exhibited in the Museum of Eleusis. The Caryatids of pentelic marble represent maidens carrying on their heads the mystic Kiste. The Kiste is cylindrical in form and bears on it  in highly decorative relief the emblems of Demeter’s cult: head of wheat, the poppy, the lidded Kernos, peculiar to the cult, flanked by small flower rosettes reminiscent of the pomegranate flower, a molding representing perhaps the Bacchos, symbol of the Mysteries, made up of myrtle leaves bound together by strands of wool (the rectanges spaced among the leaves being the stylized representation of the strands), a molding of beads and reel, and around the base of the cist a molding of wavy ribbon and dot interrupted at the sides by an acanthus leaf. The destroyed part of the Kiste was perhaps covered by tendrils and acanthus leaves. The maidens wear the sleeveless chiton decorated with a Gorgoneion in front. The modeling is crisp and direct and imparts to the forms a beauty unusual for the period…]

Kiste: A cylindrical box or cist in whitch were kept he Hiera of the Eleusinian cult
Kernos: The sacred vessel of the Eleusinian cult

“ELEUSIS and the Eleusinian mysteries” by George Mylonas


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες