Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝΣτην Ελλάδα, κοινωνία, γονείς και κυβερνήσεις εδημιούργησαν ένα σύστημα εκπαιδεύσεως (κοινωνικής και σχολικής) των νέων το οποίον τους ωθεί πιεστικώς προς την ανεργίαν, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως της χώρας!

ἀντιγραφὴ ἀπὸ σχόλιο τοῦ Παναγιώτη Μαρίνη: σχόλιο Facebook