Τετάρτη 1 Μαΐου 2019

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝΣτην Ελλάδα, κοινωνία, γονείς και κυβερνήσεις εδημιούργησαν ένα σύστημα εκπαιδεύσεως (κοινωνικής και σχολικής) των νέων το οποίον τους ωθεί πιεστικώς προς την ανεργίαν, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως της χώρας!

ἀντιγραφὴ ἀπὸ σχόλιο τοῦ Παναγιώτη Μαρίνη: σχόλιο Facebook

Σάββατο 26 Αυγούστου 2017

Νικόλαος Καλογερόπουλος - Nicolas KaloyὉ Νικόλαος Καλογερόπουλος -Kaloy (5 /11/2015), ὑπῆρξε ἕνας σημαντικὸς Ἕλληνας. Οἰκονομολόγος, πολιτικὸς ἐπιστήμων, καὶ φιλόσοφος. Οἱ περισσότεροι τὸν γνωρίσαμε ἀπὸ τὶς τηλεοπτικές του ἐμφανίσεις στὸ HIGH TV, ποὺ σχολίαζε, κυρίως πολιτικὰ καὶ ἱστορικὰ θέματα.


τὸ κανάλι του στὸ dailymotion 

ποὺ ὑπάρχουν παλιές του ἐκπομπές.

 Στὸ συγγραφικό του ἔργο, περιλαμβάνονται τὰ πολὺ ἀξιόλογα: «ἡ προπαγάνδα  μέσον βιασμοῦ τῶν λαῶν», «ὁ ἡγέτης κατὰ τὸν Μακιαβέλλι», ποὺ διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα.

Ἀλλὰ καὶ τὸ φιλοσοφικό του ἔργο εἶναι ἐξίσου ἄν ὄχι  περισσότερο μορφωτικό. «Νέοι σωκρατικοὶ διάλογοι», «dreams of Illusion», «Στροφὲς κι Ἀντιστροφὲς» κἄ.

Ἐδῶ, «ἡ πολιτικὴ σημασία τοῦ βλακός»:

Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΑΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΤΗΣ «ELEUSIS 21»

 ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   «ἡ Δάειρα» 

 ΔΑΕΙΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΑΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΤΗΣ «ELEUSIS 21»
Κραυγὴ ἀγωνίας καὶ δημόσια καταγγελία
γιὰ τὰ περιεχόμενα τοῦ Φακέλλου τῆς Ἐλευσῖνος
ὡς ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021
Αὔγουστος 2017 

ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ELEUSIS 21»
Κραυγὴ ἀγωνίας καὶ δημόσια καταγγελία τοῦ Κέντρου Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν «Δάειρα» γιὰ τὰ περιεχόμενα τοῦ Φακέλλου τῆς Ἐλευσῖνος Π.Π.Ε. 2021
Ἡ ἀνάδειξις τῆς Ἐλευσῖνος ὡς Πολιτιστικῆς Πρωτεύουσας τῆς Εὐρώπης τὸ 2021 ἔφερε ἐν μέσῳ πολυεπιπέδου κρίσεως ἄνεμο αἰσιοδοξίας στοὺς κατοίκους γιὰ τὸ μέλλον τῆς πολύπαθης πόλεως καὶ σὲ μᾶς προσδοκία γιὰ τὴν ἀνάδειξι ἐπὶ τέλους τοῦ σημαντικώτατου πνευματικοῦ ρόλου της στὸ ἑλληνικὸ καὶ παγκόσμιο γίγνεσθαι. Ἡ Ἐλευσὶς διαθέτει μιὰ μοναδικὴ οἰκουμενικὴ ταυτότητα, τὴν ὁποία ἐκτιμοῦν οἱ ὅπου γῆς μορφωμένοι ἄνθρωποι, ἀναμένοντας καὶ πάλι τὴν ἐνεργὸ ἀρωγή της στὴν οἰκοδόμησι ὑγιοῦς καὶ ὀλβίου κοινωνίας τῶν Ἀνθρώπων «ἐπὶ Παιδείᾳ καὶ ἐπανορθώσει τοῦ Βίου». Ὁ τόπος μας εἶναι Ἱερός – ἡ ἱερότης δὲν χάνεται ποτέ – καὶ ἡ ἀποστολή του ἦτο ἡ τέλεσις τῶν Μυστηρίων ἀπὸ προπάτορος Κελεοῦ ἕως Θεοδοσίου Α΄ (392 μ.Χ.) ὁ ὁποῖος ἀπηγόρευσε ταῦτα (…ὡς "νέα τάξις πραγμάτων" ποὺ ἔφερε τὸν Μεσαίωνα).
«Ὦ πάλαι ποτὲ Ἐλευσίς, ποίαις κιθάραις ἤ λύραις τὸ κοινὸν πτῶμα τὸ κοινὸν τῆς γῆς κατακλαύσεται»; 

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Τὸ θέατρο εἶναι μιὰ ἔπαλξη ἐλευθερίας«Εἶναι πάρα πολὺ δύσκολο μιὰ κοινωνία νὰ δημιουργήσει μιὰ Ἀντιγόνη - νὰ φτιάξει μιὰ ντιγόνη. Πρέπει νὰ θέλει, μιὰ κοινωνία νὰ ἔχει θέατρο. Πρέπει νὰ πηγαίνει βρέχει – χιονίζει στὸ Ἐθνικὸ Θέατρο. Πρέπει νὰ πηγαίνει μὲ μεγάλο εἰσιτήριο καὶ χωρὶς δρόμο ἀσφαλτοστρωμένο στὴν Ἐπίδαυρο - ὅπως πήγαινε. Πρέπει νὰ πηγαίνει στὴ Δωδώνη μὲ τὸ γάιδαρο καὶ μὲ τὰ πόδια ὅπως γινότανε, γι αὐτὸ γίνανε τὰ Δωδωναῖα. Πρέπει νὰ πηγαίνει στὰ ἀρχαῖα θέατρα ποὺ τὸν τρῶν τὰ φἰδια κι ἀκόμα δὲν τά ‘χουνε φτιάξει. Γι  αὐτὸ κρατάει ἀκόμα ἡ ὑπόθεσις τοῦ θεάτρου. Γιατὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ἕνας λαὸς μὲ μιὰ συνείδηση σὲ διαρκῆ ἐγρήγορση. Ὅπου καὶ νὰ γυρίσει τοῦ μυρίζει ἐξυπνάδα, ὅπου νὰ γυρίσει τοῦ μυρίζει διάλογος, τοῦ μυρίζει ἐλευθερία. Ζεῖ γιὰ τὴ δικαιοσύνη. Δέεται καὶ τοῦ γίνεται αὐτὸ ποὺ ζητᾶ. Ἑπομένως τὸ θέατρο εἶναι μιὰ ἔπαλξη ποὺ μιλάει ἀσταμάτητα γι αὐτὰ τὰ πράγματα, γι αὐτὲς τὶς ἀξίες…»

 Ἄννα Συνοδινοῦ στὴν ἐκπομπὴ «ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ» τοῦ Ἠλία Μαλανδρῆ