Τετάρτη 1 Μαΐου 2019

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝΣτην Ελλάδα, κοινωνία, γονείς και κυβερνήσεις εδημιούργησαν ένα σύστημα εκπαιδεύσεως (κοινωνικής και σχολικής) των νέων το οποίον τους ωθεί πιεστικώς προς την ανεργίαν, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως της χώρας!

ἀντιγραφὴ ἀπὸ σχόλιο τοῦ Παναγιώτη Μαρίνη: σχόλιο Facebook

ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Οι νέοι διδάσκονται ότι οι οιεσδήποτε εργασίες που ΔΕΝ είναι πανεπιστημιακού επιπέδου είναι οπωσδήποτε κατώτερες και αποτελούν εντροπή και όνειδος!
Στην επαρχία μας οι άνεργοι νέοι (και νέες) γεμίζουν τις πολυπληθείς καφετέριες και τα άλλα σχετικά καταστήματα οκνεύοντας, θεωρώντας αυτονόητον: ότι οφείλει να τους δίδει χρήματα η οικογένειά τους, ότι αυτοί οφείλουν να ζουν με κάθε είδους ελευθεριότητα, ότι αυτοί ΔΕΝ έχουν ουδεμίαν υποχρέωσιν προς ουδένα και ότι αντιθέτως έχουν ένα πλήρες πακέττο δικαιωμάτων, τουτέστιν όλοι τούς χρωστούν! Η κοινωνία συμφωνεί και επαναλαμβάνει εις μυρίους τόνους ότι έχουμε όλοι υποχρεώσεις προς τους νέους ενώ οι νέοι δεν έχουν υποχρεώσεις, εξάλλου «νέοι είναι», τουθόπερ σημαίνει ότι η κάθε είδους συμπεριφορά τους, έστω παραβατική, έκνομος ή εξωφρενικώς ανήθικος, δικαιολογείται απολύτως!
Επανερχόμενοι, στην επαρχία μας οι άνεργοι νέοι (και νέες) ΔΕΝ καταδέχονται να κάνουν ουδεμία εργασία. Σημειώσατε, ότι ΔΕΝ υπάρχει διόλου "οικονομική κρίσι" αλλ' αντιθέτως έχομε μεγάλη ανάγκη από ανθρώπους που θα κάνουν διαφόρων ειδών δουλειές, από το να έρχονται στον κήπο να ελέγξουν τα ποτιστικά, έως να καθαρίσουν, κλαδέψουν τα δένδρα, να κτίσουν έναν μανδρότοιχο ή να βάψουν την σιδερόπορτα! Όλα αυτά μόνον οι Αλβανοί δέχονται να τα αναλάβουν και φυσικά κερδίζουν χρήματα, 40 ευρώ το ημεροκάματο των 4 ωρών κι άλλα πολλά π.χ. προχθές που έκοψαν ένα δένδρο, γιά μισής ώρας δουλειά πήραν 100 ευρώ!
Οι άνεργοι νέοι (και νέες) θεωρούν ότι η κοινωνία και το κράτος έχουν ιεράν υποχρέωσιν να τους συντηρούν εφ' όρου ζωής! Τυπικώς, η νεότης τελειώνει στα 17, οπότε οι νέοι είναι πλέον ώριμοι, διαθέτοντες την τελείαν γνώσιν, την τελείαν κρίσιν και την τελείαν ηθικήν υπόστασιν και διά ταύτα ΨΗΦΙΖΟΥΝ, όμως εν τοῖς πράγμασιν η νεότης δεν τελειώνει ποτέ! Συνεπώς οι νέοι μας περιμένουν απαιτώντας από το κράτος να τους ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ και διά τούτο είναι υπέρ του Σοσιαλισμού, υπέρ του Κομμουνισμού, που τον φαντάζονται ως συνεχή αργία και ευωχία! Στον σοσιαλιστικόν παράδεισον που περιγράφει ο Αριστοφάνης (Εκκλησιάζουσαι) στην ερώτησιν, «και ποιός θα δουλεύη», η Πραξαγόρα έχει έτοιμον την απάντησιν, «οι δούλοι»! Οι νέοι (και νέες) της Ελλάδος είναι ευτυχώς αντιρατσιστές, δεν δέχονται τον θεσμόν της δουλείας, όμως, δυστυχώς, δεν ταλαιπωρούν το οξυδερκές τους πνεύμα με αυτήν την ερώτησιν!
ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Η εκπαιδευτική πολιτική των κυβερνήσεων έχει νομοθετήσει την 12ετή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΝ εκπαίδευσιν. Ενώ είναι γνωστόν ότι μόνον το 1/10 των ανθρώπων έχουν έφεσιν διά τα γράμματα, εδώ το κράτος τους ταλαιπωρεί όλους! Από δε την πρώτην Λυκείου μπαίνουν στον ρυθμόν των Πανελληνίων Εξετάσεων που εγένοντο εν τοῖς πράγμασιν υποχρεωτικός σχολικός θεσμός. Κάθε νέος (και νέα) πρέπει να υπάγη στο πανεπιστήμιον! Είναι απαίτησις των γονέων που τα παρελθόντα έτη έχοντες ολίγα χρήματα ήθελαν ως θέμα συζητήσεως στις συναναστροφές τους «το παιδί στο πανεπιστήμιο»! Ούτως και τα ΤΕΙ που ιδρύθησαν ως ΚΑΤΕΕ, τουτέστιν μέσες τεχνικές σχολές, έγιναν πλήρως ανώτατες σχολές και νυν γίνονται πανεπιστημιακά τμήματα! Εις το πανεπιστήμιον φυσικά οι νέοι (και οι νέες) ΔΕΝ ασχολούνται με τις σπουδές. Να είμεθα συγκεκριμένοι, από τα στοιχεία που έχομε μόνον το 10% ενδιαφέρεται· ως ενδιαφέρον λαμβάνεται η παρουσία στα υποχρεωτικά εργαστήρια-σεμινάρια, στους υπολοίπους οι καθηγηταί αναγκάζονται να δηλώνουν ότι παρέστησαν δι' ευνοήτους λόγους! Οι υπόλοιποι γνωρίζομε και από τα πρωτοσέλιδα των ημερών με τί ασχολούνται! Βεβαίως, οι νέοι (και οι νέες) δικαιούνται να πάρουν όλοι πτυχίον, με το «δημοκρατικό πέντε»! Ούτως ή άλλως στην Δημοκρατίαν απαγορεύεται η Αριστεία! Συναφώς, η πλειονότης των πτυχίων ευρίσκεται εις πλήρη αναντιστοιχίαν με την ζήτησιν στην παραγωγήν! «Σύνδεσις των πανεπιστημίων με την παραγωγήν», είναι μία φράσις που μόλις την ακούνε οι νέοι μας εξάπτονται τόσον που καίνε και την πρυτανεία κι όλα τα άλλα πανεπιστημιακά κτήρια!
ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Ούτως φθάνομε να έχομε όλους τους νέους (και τις νέες) πτυχιούχους αρχήστων κατά το 90% πτυχίων, αλλά και πλήρως αγραμμάτους στο αντικείμενόν τους στο υπόλοιπον 10% των πτυχίων! Νέους (και νέες) ηλικίας 35 ετών! Όπως είπαμε η νεότης ουδέποτε τελειώνει! Νεοι πού είναι πλέον «άνεργοι πτυχιούχοι» και υλακούν οι ύαινες των ΜΜΕ γιά την κρατική αδιαφορία, γιά το ανεπίτρεπτον να υπάρχουν «άνεργοι πτυχιούχοι»!
Οπότε εμφανίζεται το ερώτημα που ο κάθε πολιτικός πρέπει να απαντήση: Τί είναι δυνατόν να γίνη με αυτά τα ναυάγια της ζωής;
Ακόμη κι αν δεν είσθε ο κοινός πολιτικάντης, αλλά ο σοφός Αισυμνήτης. Τί είναι δυνατόν να πράξετε; Να τους οδηγήσετε σε ΜΗ-πανεπιστημιακά τεχνικά επαγγέλματα ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ, όχι μόνον λόγω της ψυχικής αντιδράσεώς των, αλλά και λόγω της ηλικίας των 35 ετών! Στην τηλεόρασιν επροβάλετο ένα ντοκυμανταίρ με σκοπό να φρίξουμε, να αντιδράσουμε, στον ανήθικο θεσμό της «παιδικής εργασίας», που έδειχνε στο Πακιστάν 12χρονα παιδιά να ασχολούνται με την χρυσοχοΐα! Ναί, πρέπει να αρχίσης να μαθαίνης το «συρματερό» (η εκλεκτή χρυσοχοϊκή τέχνη που στην Ελλάδα την σκοτώσαμε και πάει) στα 12 ή έστω στα 15! Στα 14, ως μάς διδάσκουν οι ψυχολόγοι, τα παιδιά είναι ώριμοι άνθρωποι και διά τούτο πρέπει να επιδίδονται στον ελευθέριον βίον, αί! επομένως είναι και υπερώριμα να μάθουν μία καλή τέχνη!
Λοιπόν, στα 35 του έτη, τον νέο δεν μπορείτε να τον κάνετε τίποτε! Ούτε αγρότη, ούτε τεχνίτη, ούτε να τού δώσετε μία εργασία σχετική με το πτυχίο του, τού «δημοκρατικού πέντε», διότι και με αυτό ουδεμίαν σχέσιν έχει!
Στα 1980 ανεφύη και πάλιν το ζήτημα της ανεργίας των νέων και τότε την μόνη λύσιν που εύρε η κυβέρνησις του ΠΑΣΟΚ ήτο, τῇ εισηγήσει του αειμνήστου Μάκη Αρσένη, να ληφθούν μεγάλα δάνεια [αυτά που μάς ωδήγησαν το 2008 στην Πτώχευσιν] ώστε όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες να διορισθούν μαζικώς εις διοικητικές μη-παραγωγικές (τουτέστιν αργόμισθες) θέσεις στο Δημόσιον!
Σήμερα, τα πράγματα είναι σαφώς χειρότερα, από όλες τις πλευρές, από την εποχήν Ανδρέα Παπανδρέου, όμως όσο κι αν ψάξουμε, λύσις άλλη δεν υπάρχει, πάρεξ αυτή που εφήρμοσε Μάκης Αρσένης! Συνεπώς, την λογικήν Αρσένη οφείλει να ακολουθήση και ο Αισυμνήτης μας!
Θα ειπείτε, «τώρα επτωχεύσαμε, ποιός θα μάς δώσει τα απαιτούμενα μεγάλα δάνεια;». Αυτό είναι το παμμέγιστον πρόβλημα που βασανίζει σήμερον και την κυβέρνησίν μας και την μελλοντικήν κυβέρνησιν!

ἀντιγραφὴ ὰπὸ σχόλιο τοῦ Παναγιώτη Μαρίνη, ποὺ ἔγινε 26/09/2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες